Dr. Francesco Sacco - CORSO HANDS-ON FILI APTOS

Sabato 11 Giugno 2022
Orario: 9:30 - 17:30

Faculty:

Dr. Francesco Sacco - Medico Chirurgo specialista in maxillo facciale

Location: COPERTINO DAY CLINIC, Via Sant'Angelo 4 - LECCE

Iscrizioni Chiuse

Sabato 11 Giugno 2022
Orario: 9:30 - 17:30

Faculty: Dr. Francesco Sacco
Location: COPERTINO DAY CLINIC, Via Sant'Angelo 4 - LECCE